NIPT

De NIPT

Indien gewenst kun je kiezen voor een NIPT test (Niet-Invasieve-Prenatale-Test) vanaf 10 weken zwangerschap. Door middel van een bloedonderzoek bij jou wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor het Down-, Edwards- en Patausyndroom. Deze test heeft geen risico voor de zwangerschap.

Om tijdig meer te weten over de gezondheid van je kindje is er de prenatale screening, ofwel prenatale testen. Op onze praktijk vertellen we je daar meer over als je dat wenst. Daarna besluit je zelf of je je laat testen.

Meer weten? Hierbij twee folders met meer informatie over prenatale testen. Beide folders zijn ook in het Engels, Turks, Arabisch en Pools beschikbaar via de website van het RIVM.

De NIPT is een screeningsonderzoek zonder risico voor moeder of kind. NIPT betekent Niet-Invasieve Prenatale Test en het onderzoekt het bloed van de moeder. In het bloed wordt gekeken naar de placentacellen waar de chromosomen (DNA) van moeder en kind samen in zitten. Die cellen kunnen aanwijzingen geven voor het Down-, Patau- of het Edwardssyndroom bij de baby. De uitkomst is voor 99,9% betrouwbaar maar bij een niet-goede uitslag van de NIPT is de betrouwbaarheid lager. Niet-goed betekent in dit geval dat het onderzoek een aanwijzing heeft gezien op een verhoogd risico op een chromosoomafwijking. Om dan zekerheid te krijgen, is vervolgonderzoek nodig. Dat vervolgonderzoek kan dan, indien gewenst, de vlokkentest of vruchtwaterpunctie zijn.

Zo werkt de NIPT

Tijdens je eerste afspraak in onze praktijk bespreken we ook de NIPT. Jij bepaalt of je hierover geïnformeerd wil worden en als dat zo is, besluit je na alle informatie of je ook aan de NIPT deelneemt. Wil je dat, dan krijg je na de termijnecho bij ons een formulier om bloed te laten prikken voor de NIPT. De NIPT is gratis.

De NIPT is mogelijk vanaf 10 weken zwangerschap. Je kunt de NIPT gewoon in onze praktijk laten afnemen. Met gemiddeld 10 werkdagen ontvangen wij de uitslag, die bellen we direct naar je door. Laat de uitslag een verhoogd risico zien, dan zijn er dus aanwijzingen op een afwijking bij de baby. In dat geval zullen we de mogelijkheden van de vervolgonderzoeken met je bespreken en als je dat wil, je hiervoor doorverwijzen.
Wil je de mogelijkheden van prenatale screening bespreken met je verloskundige? Dan kan dat natuurlijk, wij zijn er voor je. Maak snel een afspraak en we nemen graag alles met je door.

Lees de folder