De 13 weken echo

De 13-weken echo
Tussen de 12,3 en 14,3 weken kun je de 13-weken echo laten uitvoeren. Dit is een nieuwe prenatale screeningsecho waarmee in een vroeger stadium eventuele lichamelijke afwijkingen ontdekt kunnen worden.
Het is belangrijk om te weten dat niet alles kan worden waargenomen en dat niet alles dat gezien wordt, achteraf ook echt een afwijking blijkt te zijn. Deze echo is een aanvulling op de 20-weken echo, en geen vervanging, De echo is vrijwillig en onderdeel van een landelijk wetenschappelijke studie (IMITAS-studie). Omdat de echo onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek moet je ook een toestemmingsformulier tekenen voorafgaande aan het echo-onderzoek. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie over de 13-weken echo vindt je op www.pns.nl/13-wekenecho

Lees de folder