Termijnecho (10/11 weken)

Tussen de 9 en 12 weken kan de zwangerschapstermijn het betrouwbaarst worden gemeten. Tijdens de termijnecho wordt de lengte van het vruchtje van kruin tot stuit gemeten. Aan de hand van deze lengte kunnen we de exacte uitgerekende datum bepalen. Alle kinderen groeien tot 14 weken namelijk even snel. Een nauwkeurig bepaalde uitgerekende datum betekent overigens niet dat we weten wanneer je gaat bevallen. Een normale termijn om te bevallen is vanaf 37 tot 42 weken. De uitgerekende datum is 40 weken, dus vanaf 3 weken voor tot 2 weken na je uitgerekende datum is het normaal om te bevallen