Please enable JS

COVID-19 | Richtlijn Echoscopie

22 mrt 2020 / Written by  / Intranet

Ingaande 19 maart 2020

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek heeft op 19 maart 2020 samen met de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie   en de BEN een landelijk beleid vastgesteld m.b.t. de uitvoering van het SEO structureel echoscopisch onderzoek  . Dit beleid geldt in ieder geval tot 6 april:

 

 • Nog in te plannen SEO afspraken: probeer deze niet later dan 19 0 weken in te plannen. Bij een eventuele besmetting van de zwangere op het moment van het SEO is er dan voldoende tijd het SEO  later uit te voeren. 
 • Als de zwangere klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts wordt er geen SEO uitgevoerd. 
 • De zwangere moet 48 uur klachtenvrij zijn (dat wil zeggen geen koorts, niet hoesten, geen keelpijn, geen neusverkoudheid) voordat een SEO uitgevoerd mag worden. Dit geldt ook bij een bewezen COVID-19 besmetting.
 • Als een zwangere nog klachten heeft en daardoor de 21 weken grens dreigt te overschrijden dient een afweging gemaakt te worden tussen het verrichten van een SARS-CoV-2 test of het verrichten van een SEO met COVID-19 beschermende middelen. De beschikbaarheid van de personal protection equipment (PPE) en prevalentie/incidentie van COVID-19 kunnen hierbij een rol spelen. Bij vragen over of problemen met uitvoerbaarheid wordt overleg met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek in de eigen regio geadviseerd.  
 • Herhaal SEO wegens onvoldoende beeldvorming alleen bij redelijke kans dan meer te zien. Intensieve exposure zoveel als mogelijk vermijden (bijv. bij hoge BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ).
 • Incomplete SEO blijft een indicatie voor een GUO2. De zwangere wordt dan zoals altijd verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 
 • De algemene hygiënemaatregelen zijn van toepassing: Handhygiëne en reiniging conform de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg(opent in een nieuw venster). Het is niet nodig extra hygiënemaatregelen te nemen ten aanzien van desinfecteren van oppervlakten e.d., het is wel van belang dat de bestaande algemene hygiënemaatregelen zorgvuldig worden opgevolgd. Daarnaast gelden de adviezen van het RIVM: 
  • Was je handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
 • Het is niet nodig voor echoscopisten om extra beschermingsmiddelen zoals mondkapje, jas of handschoenen te dragen 

Overige aanbevelingen: 

 • Voorkom lijfelijk contact met collega’s zo veel mogelijk (overleg zo mogelijk telefonisch).
 • Beperk de contacttijd zo veel als mogelijk. Verdere uitleg, indien wenselijk, bij voorkeur telefonisch.


Rate this item
(0 votes)
Last modified on zondag, 22 maart 2020 21:15